X
تبلیغات
رایتل

خبر جعفریه

شهید گمنام

شهر جعفریه تمام قد برای ادای احترام به شهدای گمنام
به پا ایستاد.در سالروز شهادت حضرت فاطمه شهر جعفریه
میزبان دو تن از شهدای گمنام بود.اهالی شهر جعفریه
وبخش جعفریه برای تجعیل از مقام شامخ شهدا
سنگ تمام گذاشتن

به همین زودی تصاویرزیادی اپلود خواهد شد

شهید گمنام

همه با هم برای استقبال از شهدای گمنامدر روز شهادت حضرت فاطمه

همه با هم برای سرافرازی شهرمون واستقبال از شهدا

حضور همجانبه داشته باشیم

کوچه باغ